Cvičení rodičů s dětmi

POZOR! POZOR!

Vybírání členských poplatků pro rok 2019 do konce února.

Cvičení se platí na kalendářní rok a po zaplacení příspěvků máte přístup i do dalších oddílů patřících pod TJ Sokol /volejbal, posilovna, badminton, cvičení ženy…/

Letos činí roční platba za dítě 300,- Kč, za dospělého 600,- Kč.

Pokud ještě nejste v Sokole zapsaní, přineste prosím na lístku napsaná jména, rč a adresu, popř. tel. č.

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI.

Hanka a Ivona

Milé maminky a tatínkové,
přijďte si za námi zacvičit s vašimi menšími i většími dětmi!
U malých dětí během lekce kombinujeme cvičení na podložkách, na velkých gymballech
a s dalšími lákavými pomůckami, které mimo jiné slouží také k rozvíjení smyslů.

Také menší děti správnou motivací vedeme k tomu, aby pro ně cvičení bylo příjemnou činností, kde si kromě pohybu užijí společnou hru a blízkost se svými rodiči a vrstevníky. Pomocí říkanek a písniček, které při cvičení používáme, si děti obohacují slovní zásobu, čímž rozvíjejí svoji schopnost mluvit.

Kdy:

Cvičení rodičů se samostatně chodícími dětmi (cca od 1 roku) každou středu od 17 hod. (cvičí Hana Zeklová a Ivona Jánková)

Kde:
V hale místní sokolovny.

S sebou vezměte přezůvky pro děti i rodiče, pohodlné oblečení a pití.

Těšíme se na Vás.

Rádi mezi sebou  přivítáme i nové cvičence.

HANA  a IVONA

Kontakt:   Hana Zeklová    776 557 018

  • Facebook
  • Twitter
  • Email
  • RSS
  • Blogger
  • Google
  • PDF
  • Print