Cvičení rodičů s dětmi

CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI MOMENTÁLNĚ NEPROBÍHÁ.

Milé maminky a tatínkové,
přijďte si za námi zacvičit s vašimi menšími i většími dětmi!
U malých dětí během lekce kombinujeme cvičení na podložkách, na velkých gymballech
a s dalšími lákavými pomůckami, které mimo jiné slouží také k rozvíjení smyslů.

Také menší děti správnou motivací vedeme k tomu, aby pro ně cvičení bylo příjemnou činností, kde si kromě pohybu užijí společnou hru a blízkost se svými rodiči a vrstevníky. Pomocí říkanek a písniček, které při cvičení používáme, si děti obohacují slovní zásobu, čímž rozvíjejí svoji schopnost mluvit.

Kdy:

Kde:
V hale místní sokolovny.

S sebou vezměte přezůvky pro děti i rodiče, pohodlné oblečení a pití.

Těšíme se na Vás.

Rádi mezi sebou  přivítáme i nové cvičence.

Kontakt:

  • Facebook
  • Twitter
  • Email
  • RSS
  • Blogger
  • Google
  • PDF
  • Print